Sticker-collection.be
cart2 0 Winkelwagen
3 Account
4 Info

Panini Privacy Regeling

1. Algemeen

Editions Panini Belgique sa/nv leeft de nieuwe Europese verordening, de nieuwe GDPR wetgeving (of ook Algemene verordening gegevensbescherming AVG) betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens' na, zoals gewijzigd door de Wet van 11 december 1998 alsook de 'Wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie'.

2. Persoonsgegevens die verzameld worden

2.1. De gegevens die je ons meedeelt

In het aanmeldingsformulier op de website, zoals, maar niet beperkt tot e-mailadres, naam, voornaam, adres, afleveradressen, factuuradressen.

2.2. De gegevens die automatisch worden:

Bepaalde gegevens worden verzameld via cookies
Bepaalde gegevens kunnen eveneens verzameld worden zonder in cookies opgeslagen te zijn. Zij kunnen enkel gelezen worden door www.sticker-collection.be en uitsluitend gedurende jouw bezoek aan de Website. Het gaat om bijvoorbeeld: het IP adres van je computer, het type en de versie van jouw browser, de laatst bezochte internet pagina voor het bezoek aan www.sticker-collection.be.

3. Doeleinden van de verwerking

3.1. Algemene doeleinden

Jouw persoonsgegevens worden verzameld om:
. Je de dienst aangeboden op de Website te kunnen leveren, inclusief de online verkoop van kledij en acessoires;
. Het doen van marktonderzoek ter verbetering van de technische en inhoudelijke kwaliteit van de Website;
. Het verstrekken van informatie, het verzenden van een e-mail, SMS of sociale media berichten met de verschillende aanbiedingen die je zouden kunnen interesseren;
. De technische administratie van de Website te beheren;
. Na de gegevens anoniem te hebben gemaakt, statistieken op te maken of enquêtes uit te voeren met betrekking tot het aantal bezoeken van de verschillende onderdelen van de Website.

3.2. Direct marketing en mededeling aan derden

Jouw persoonsgegevens worden strikt vertrouwelijk gehouden en worden in geen geval meegedeeld aan derden of gebruikt voor doeleinden van direct marketing, tenzij Uitgeverij Panini België nv hiervoor jouw expliciete voorafgaande toestemming heeft verkregen (“opt-in”) bij je Aanmelding.

Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken, zonder motivering en gratis door verzending van een e-mail aan info@sticker-collection.be.

3.3. Ernstige overtredingen

Op verzoek kunnen jouw gegevens bij ernstige overtredingen van de gedragsregels aan Justitie worden verstrekt.

4. Duur van het bijhouden van de gegevens

Alle persoonsgegevens worden bewaard voor een periode die noodzakelijk is om de dienst te leveren door www.sticker-collection.be.

5. Recht van toegang en verbetering

Jij heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van jouw persoonsgegevens, deze te verbeteren of te wijzigen en dit door verzending van een e-mail aan info@sticker-collection.be of per brief aan het adres : Uitgeverij Panini België nv, avenue de l’Artisanat 5 te 1420 Eigenbrakel.

Je bent geheel vrij om jouw persoonsgegevens al dan niet aan www.sticker-collection.be mee te delen. Je dient wel te weten dat bepaalde diensten geweigerd kunnen worden indien jij jouw persoonsgegevens niet invult op, bijvoorbeeld, het bestelformulier en dat jij als enige verantwoordelijk bent voor de juistheid van de gegevens die je meedeelt op www.sticker-collection.be.

6. Recht van verzet

Je kan jouw recht van verzet tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen uitoefenen door een e-mail te richten aan info@sticker-collection.be. Jij kan je echter niet verzetten tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de contractuele verplichtingen.

7. Veiligheid en vertrouwelijkheid

Uitgeverij Panini België nv heeft veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet- toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld op de Website te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

In geen geval kan Uitgeverij Panini België nv aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte, schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

8. Toepasselijk recht en bevoegdheidsbeding

Deze Privacy Policy wordt beheerst, geïnterpreteerd en uitgevoerd in overeenstemming met het Belgische recht, dat exclusief van toepassing is bij elk eventueel geschil.

De rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Nivelles zijn exclusief bevoegd om te oordelen over elk geschil dat zou kunnen voortvloeien uit de interpretatie of de uitvoering van deze Privacy Policy

9. Aanvaarding

Door de Website te bezoeken en ten laatste op het ogenblik van jouw bestelling, aanvaard je alle bepalingen van deze Privacy Policy en stem je ermee in dat Editions Panini Belgique sa/nv jouw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt in overeenstemming met deze Privacy Policy.

Winkelwagen

Uw winkelwagen is leeg

3

Zoeken

Je kunt hier enkele populaire tags proberen:

Account

Geen account?
Maak er hier een aan
4