Sticker-collection.be
cart2 0 Winkelwagen
3 Account
4 Info

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

ART. A: TOEPASSINGSGEBIED EN AANVAARDING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN

Lees aandachtig onze algemene voorwaarden hierna. Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, verkopen, aankopen en om het even welke andere verrichtingen op www.sticker-collection.be.


Deze algemene verkoopvoorwaarden kunnen geraadpleegd worden op de site http://www.sticker-collection.be. Panini verzoekt u om kennis te nemen van de algemene voorwaarden en ze te aanvaarden door te klikken op “IK AANVAARD” onderaan die voorwaarden om een aankoop te kunnen  uitvoeren. Zo niet zal het onmogelijk zijn de betaling voor uw aankopen te verrichten. Door te registreren, zult u direct kunnen aankopen zonder het bovengenoemde proces te moeten doorlopen aangezien u de voorwaarden dan voor eens en altijd hebt aanvaard, behoudens wijzigingen die op de website worden bekendgemaakt.
Het feit dat u niet in uw moedertaal kennis neemt van de algemene voorwaarden van www.sticker-collection.be, kan er niet toe leiden dat ze u niet tegengeworpen kunnen worden. De algemene voorwaarden zijn beschikbaar in twee talen [Nederlands/Frans].

ART. B: WIJZIGING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN

Panini behoudt zich het recht voor om zijn algemene voorwaarden van tijd tot tijd aan te passen of te wijzigen.
Panini wijst erop dat u niet persoonlijk verwittigd zult worden van de eventuele wijzigingen en dat het aan u is om op gezette tijden op de website na te gaan of er wijzigingen werden aangebracht, die dan op de homepagina worden gemeld.

ART. C: DEFINITIES

Voor de toepassing van de algemene voorwaarden, wordt verstaan onder:

“Panini”: de nv Uitgeverij Panini België, gevestigd te 1420 Eigenbrakel, avenue de l’Artisanat 5, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer BE 0437.146.435, die de gebruiker is van de onderhavige voorwaarden.

"Artikelen": de artikelen die op de Website worden aangeboden en die u kunt kopen door de overeenkomstige knoppen aan te klikken.

"Bestelling": de webpagina “winkelmandje” die verschijnt wanneer u klikt op “in winkelmandje” en die de geselecteerde Artikelen en de totale prijs van uw aankopen bevat.

"Contract": het contract, bestaande uit de onderhavige algemene voorwaarden en de Bestelling die u plaatst in het kader van een televerkoopsysteem via www.sticker-collection.be.

“Gegevens”: alle u betreffende persoonsgegevens (naam, voornaam, creditcard nummer, facturatieadres, leveringsadres, enz.) die u meedeelt aan www.sticker-collection.be zodat hij de Bestelling kan uitvoeren.

"Gebruikersnaam": het e-mailadres dat u opgeeft wanneer u zich inschrijft. Dit e-mailadres zal ingevuld moeten worden telkens wanneer u op de Website inlogt.

“Levering”: de verrichting waarbij de Artikelen daadwerkelijk aan de koper ter beschikking worden gesteld door Panini of voor rekening van Panini.

"Wachtwoord": het persoonlijke en vertrouwelijke wachtwoord dat u kiest wanneer u zich inschrijft en dat u moet invoeren wanneer Panini erom vraagt.

“Prijs”: de prijs van elk Artikel, inclusief btw.

"Website": de internetsite van Panini met de volgende URL: www.sticker-collection.be.

ART. D: ARTIKELEN – AANBIEDINGEN – BESTELLINGEN

De hoofdkenmerken van elk Artikel worden beschreven in de overeenkomstige pagina’s van de Website. De aanbiedingen zijn geldig vanaf het ogenblik dat ze op de Website worden voorgesteld tot uitputting van de voorraad, tenzij anders bepaald op de Website. Deze aanbiedingen houden geen verbintenis in en zijn onder voorbehoud van aankoop.

Panini aanvaardt geen bestellingen

- die niet afkomstig zijn uit België, Luxemburg, Metropolitan Frankrijk (Exclusief Corsica en DOM TOM) en Nederland.

- die buiten België, Luxemburg, Metropolitan Frankrijk (Exclusief Corsica en DOM TOM) en Nederland geleverd moeten worden,
- geplaatst door personen jonger dan 18 jaar,
- wanneer Panini niet kan bepalen of het opgegeven adres correct is.

Op www.sticker-collection.be kunt u via de catalogus of het Artikel van uw keuze uw Bestelling plaatsen na het bekijken van de  informatie over het betrokken Artikel en kennisname van de onderhavige algemene voorwaarden.

Iedere Bestelling ingevolge een aanbieding op de Website die door u is aanvaard en bevestigd door te klikken op de knop voor controle en betaling van uw bestelling, is onherroepelijk onverminderd (i) uw recht om van de aankoop af te zien overeenkomstig artikel H en (ii) het recht van Panini (a) om geen gevolg te geven aan een bestelling die is geplaatst en/of die bestemd is voor een geografisch gebied dat niet gedekt is door zijn verzenddienst of (b) om een soortgelijk artikel voor te stellen dat u kunt weigeren zonder welke kosten ook verschuldigd te zijn bij uitputting van de voorraad. In deze laatste twee gevallen, zal Panini u via e-mail verwittigen.

Iedere bevestigde Bestelling krijgt een bestelnummer toegekend, dat u meegedeeld wordt bij de online bevestiging van uw Bestelling of op verzoek. Uw Bestelling wordt geacht door Panini te zijn aanvaard zodra u kennis kunt nemen van deze bevestigingsmail.

Panini heeft het recht om bestellingen te weigeren om andere dan de hierboven genoemde redenen of om aan het contract bijzondere voorwaarden te verbinden.

Indien een bestelling niet door Panini wordt aanvaard of indien Panini bijzondere voorwaarden aan het contract wil verbinden, zal Panini u daarvan in kennis stellen binnen 30 dagen volgend op de ontvangst van de bestelling.

ART. E: PRIJS EN LEVERINGSKOSTEN

De toepasselijke prijzen zijn de Prijzen van de Artikelen die vermeld zijn op de Website op het ogenblik van de bestelling.

De Prijzen zijn exclusief leveringskosten. Deze worden afzonderlijk vermeld naast de totale prijs van uw Bestelling.

De Prijzen zijn opgegeven in euro.

ART. F: BETALINGSMODALITEITEN

U kunt tijdens uw bestelling een van de volgende beveiligde betalingswijzen kiezen:

PayPal

Als u met PayPal wenst te betalen, kunt u dat veilig en eenvoudig online doen, rechtstreeks met uw kredietkaart of via het saldo van uw PayPal-rekening. Wanneer u de bestelling bevestigt, wordt u automatisch naar de website www.paypal.com gebracht, waar u alle informatie vindt die u nodig hebt om de betaling uit te voeren. De bestelling zal na de ontvangst van uw betaling worden verwerkt.

Ingenico

Als u de betaling via Ingenico kiest, kunt U op een eenvoudige manier online betalen, rechtstreeks met uw gekozen kredietkaart. Bij de bevestiging van uw bestelling, wordt u automatish naar een beveild systeem doorgestuurd om uw betalingswijze met een klik op het logo te kunnen kiezen. De bestelling wordt na ontvangst van uw betaling verwerkt.

ART. G: LEVERINGSMODALITEITEN

De leveringskosten zijn niet inbegrepen in de prijs.

-In België en Luxembourg:

  • Elke bestelling voor een totaal van minder dan 10 euro zullen 10 euro vaste verzendingskosten worden aangerekend.
  • Elke bestelling voor een totaal van 10 euro of meer is de verzending gratis.

-In Frankrijk en in Nederland: voor ellke bestelling zullen 10 euro vaste verzendingskosten worden aangerekend.

Tijdens uw bestelling en afhankelijk van de bestemming, biedt onze leverancier BPost verschillende verzendingswijzen aan. Uw pakket kan op een zeer eenvoudig manier getraceerd worden via de Track & Trace applicatie van bpost.  Vergeet niet de barcode van uw pakket mee te nemen.

Voor het Groothertogdom Luxemburg is de levering thuis alleen beschikbaar. Bpost vertrouwt de levering toe aan Post Luxembourg.

Voor Nederland en enkel thuis, vraagt bpost aan DHL.

Voor Frankrijk maakt bpost gebruik van het netwerk Mondial Relay en Collissimo.

Voor België stelt BPost drie leveringswijzen voor:

  • Levering thuis of op het werk

Uw bestelling wordt tussen 9u en 15u op het door u gekozen adres (woonplaats of werkplaats) geleverd. Bij afwezigheid wordt een bericht achtergelaten en wordt uw pakket gedurende 15 kalenderdagen ter beschikking gehouden aan het dichtstbijgelegen postkantoor of in een bpost afhaalpunt.

  • Levering in een afhaalpunt

Er zijn meer dan 1250 postkantoren of postpunten (Delhaize, Press Shop, Spar, …) in België. Er is altijd een afhaalpunt binnen een afstand van 5 km vanaf uw huis. Het pakket is de werkdag na de receptie in het postnetwerk bezorgd. U wordt verwittigd per e-mail van zodra uw pakje beschikbaar is en U krijgt 14 werkdagen om het pakket af te halen.

  • Levering in een pakketautomaat 

Bpost levert uw bestelling in een bpost pakketautomaat, gevestigd dichtbij een station of een winkelcentrum, die toegankelijk is 24 uur op 24, 7 dagen op 7. Het pakket is de werkdag na de receptie in het postnetwerk bezorgd. U wordt verwittigd per e-mail van zodra uw pakje in de automaat beschikbaar is en U krijgt 5 werkdagen om het pakket af te halen.

Per email krijgt U een code die op het scherm van uw gekozen pakjesautomaat moet intikken. Het kastje gaat automatisch open en U kunt uw pakket meenemen.

Panini zal alle redelijke inspanningen doen om u de artikelen zo snel mogelijk te leveren. De vermelde leveringstermijnen zijn indicatief. Het verzuim om de termijnen na te leven, geeft u geen recht op verhaal.

Als u bij de levering zichtbare schade vaststelt, moet u dat via e-mail (info@sticker-collection.be) en/of een aangetekend schrijven melden, binnen de 30 dagen (feestdagen inbegrepen) vanaf de leveringsdatum (de poststempel dient als bewijs). Na deze termijn zijn klachten niet ontvankelijk.

In het uitzonderlijke geval dat u uw levering niet binnen de maand na de bestelling zou ontvangen, verzoeken wij u Panini te informeren (info@sticker-collection.be).

ART. H: RECHT OM VAN DE AANKOOP AF TE ZIEN

Overeenkomstig het Belgisch recht heeft elke in België gevestigde koper het recht om Panini te laten weten dat hij van zijn aankoop afziet zonder extra kosten en zonder reden te moeten opgeven, binnen veertien werkdagen volgend op de dag na levering van de Artikelen.

In dat geval dient u in het pakket een kopie van uw Bestelling of factuur te voegen.

Panini zal u binnen 30 dagen de Prijs van de Artikelen terugbetalen, onverminderd de toepassing van de voorwaarden van art. I.

Als u dit recht uitoefent, zijn de voorwaarden van art. I van toepassing.

ART. I: TERUGNAMEVOORWAARDEN

Als u gebruik maakt van het in art. H omschreven recht, zijn de kosten van terugzending naar de afzender (de Boetiek) te uwen laste. Het adres voor terugzendingen is Uitgeverij Panini België nv, avenue de l’Artisanat 5 te 1420 Eigenbrakel.

De terugname gebeurt op uw risico en de Artikelen mogen niet gebruikt of beschadigd zijn. Ze moeten het oorspronkelijke etiket dragen en in de oorspronkelijke verpakking zitten. Bovendien moet het retourborderel in het pakket worden gevoegd.

ART. J: KOSTEN VERBONDEN AAN DE TELECOMMUNICATIEMIDDELEN

De Prijs omvat niet de kosten verbonden aan het gebruik van de communicatiemiddelen.

U staat zelf in voor de nodige uitrusting, zoals een computer en een modem, om een verbinding tot stand te brengen en draagt alle kosten voor de telecommunicatiediensten verbonden aan die toegang.


ART. K: GEBRUIKERSNAAM EN WACHTWOORD

Bij uw inschrijving dient u een Gebruikersnaam (uw e-mailadres) en een Wachtwoord in te vullen, die persoonlijk en exclusief zijn.

U bent als enige verantwoordelijk voor de vertrouwelijkheid van uw Gebruikersnaam en Wachtwoord.

U kunt uw Gebruikersnaam of Wachtwoord op ieder ogenblik wijzigen volgens de instructies die u vindt op de Website.

Bij het plaatsen van een Bestelling, aanvaardt u dat de bij de invoer van uw Gebruikersnaam en Wachtwoord verworven Gegevens gelden als bewijs van uw identiteit en van de leverings- en facturatievoorwaarden.

ART. L: UW GEGEVENS

Uw aandacht wordt in het bijzonder gevestigd op de Gegevens die gevraagd en verwerkt worden voor de uitvoering van uw Bestelling en voor alle direct-marketingoperaties. U verbindt zich ertoe niet onrechtmatig de identiteit van een ander of een valse naam te gebruiken.

Panini voegt zich naar de Belgische wet van 8 december 1992 betreffende de verwerking van persoonsgegevens voor elke verwerking en verzameling van gegevens in België via de Website die in de bestanden van Panini worden opgeslagen.

Krachtens deze wet heeft elke koper het recht om zijn gegevens te raadplegen, te verwijderen, te wijzigen of te verbeteren. De raadpleging, verwijdering, wijziging of verbetering door de koper kan gebeuren via de Website door te klikken op het menu “Mijn account” en de Gebruikersnaam en Wachtwoord in te voeren.

De koper – voor zover hij daar vrijwillig mee instemt door het overeenkomstige vakje aan te kruisen – geeft toestemming aan Panini om (i) hem de newsletter www.sticker-collection.be toe te sturen en/of (ii) zijn e-mailadres en de door Panini opgestelde "profiling" door te geven aan een contractueel verbonden derde voor marketing- of statistische doeleinden, met dien verstande dat die communicaties te allen tijde in overeenstemming zijn met de algemene voorwaarden en vigerende Belgische wetten. Panini of de betrokken derde zal de internetgebruiker altijd voorstellen om zich uit te schrijven indien hij het wenst.

De internetgebruiker kan het openbaar register raadplegen dat door de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Ministerie van Justitie) wordt bijgehouden.

ART. M: GARANTIES EN KLACHTEN

Alle Artikelen worden vóór de verzending zorgvuldig geïnspecteerd. Bij de ontvangst dient u de Artikelen aan een gelijkaardige controle te onderwerpen. Klachten moeten overeenkomstig de bepalingen van art. G worden ingediend.

Panini garandeert Artikelen die vrij zijn van gebreken. Na de in art. G vermelde termijn kan geen enkele klacht meer worden ingediend en zal geen enkele garantie meer worden toegezegd.

Panini aanvaardt geen enkele klacht en geeft geen enkele garantie op grond van ontevredenheid over de kleur, korrelgrootte of textuur van het Artikel te wijten aan het gebruik van materiaal waarop Panini helemaal geen vat heeft.

De bovengenoemde garanties zijn beperkend en vervangen alle andere uitdrukkelijke of stilzwijgende garanties.

ART N: AANSPRAKELIJKHEID

Panini kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor enige vertraging in de uitvoering van een Bestelling of niet-uitvoering van een Bestelling wanneer die vertraging of niet-uitvoering te wijten is aan een technische of andere oorzaak onafhankelijk van zijn wil. In dat geval heeft Panini binnen de perken van het redelijke en noodzakelijke, het recht om de levering uit te stellen of om welke Bestelling ook te annuleren.

De aansprakelijkheid van Panini, contractueel of uit onrechtmatige daad, beperkt zich tot terugbetaling van de Prijs van uw bestelling en kan geen aanleiding geven tot enige andere vergoeding en Panini kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade die u zou kunnen oplopen in verband met het Contract.

ART. O: BEWIJS

De e-mailberichten en andere elektronische documenten gelden als bewijs tussen u en de Boetiek.

TOEPASSELIJK RECHT EN RECHTSBEVOEGDHEID

Het Contract is onderworpen aan het Belgisch recht. U aanvaardt om alle geschillen in verband met het Contract exclusief voor te leggen aan Rechtbanken van Brussel, rechtdoende in het Frans.

Door het overeenkomstige vakje aan te kruisen, verklaart u kennis te hebben genomen van alle bepalingen van de onderhavige algemene voorwaarden en erkent u al deze bepalingen te aanvaarden.

Winkelwagen

Uw winkelwagen is leeg

3

Zoeken

Je kunt hier enkele populaire tags proberen:

Account

Geen account?
Maak er hier een aan
4